Balada
unui suflet inchis intr-o vioara...

poeme intr-un vers1.Omniprezenţă
Oriunde-ntorc privirea, eşti Tu, Cel Ce priveşte!2.Început
Putea să fie Versul, şi totuşi fu...Cuvântul
3.Copaci
Renasc din amintirea întâii primăveri4.Primăvara
Doar gerul îi mai ţine în frâu grăbiţii muguri5.Naştere
Din noapte-a fost creată, acum un vis, o Zi6.Decor de iarnă
Steluţe căzătoare... Pe flori de gheaţă, fluturi7.Nămeţi
Tristeţea creatoare a fulgului vremelnic8.Iezer
Adânca-i frumuseţe e-ascunsă...de-o oglindă9.Troiene
Pe şine-nzăpezite, spre nicăieri, alt tren10.Ecou
Cât de adânc tăcerea îşi scaldă-n sunet glasul !11.Stea
Căzând sub greutatea prea tristului renume12.Iarna
Trezind, cu flori de nea, din sterpul vis, copacii13.Primul ţipăt
C-un ciripit apare pe lume dimineaţa14.Terra
O noapte – flori de 'Cosmos' au invadat pământul15.Nocturnă
Luminile din sate se pierd în constelaţii16.Primăvară
Grădina îşi cârpeşte iar rochia-nflorată17.Creaţie
Broboane de sudoare chiar şi pe-un fir de iarbă18.Prisaca
În zumzetul grădinii, o râvnă pe bondari19.Vrăbiuţa
La geamul meu – de unde o şti că m-am mutat ?20.Macul
Din vena lui, culoare îşi trage asfinţitul21.Bruma
Albind ultimul fir din părul lung al ierbii22.Must
Tot sângele din struguri azi gâlgâie-n pahare23.Nocturnă
Pe pat de ape, luna se-ntinde iarăşi – goală24.Perspectivă
Trecutul ? Nu-i decât o lungă aşteptare25.Senzaţie
Se gâdilă şi drumul când trece buburuza26.Gândăcelul
Ajuns în vârful ierbii, s-a pus pe tremurat27.Orizont
Cu-n pieptene-azuriu, prin părul ierbii, vântul28.Acatist
Pe lemnul unei cruci şi-a scris copacul ruga29.Lalea
Se ţine strâns de viaţă c-o singură petală30.Invidie
Ce-i, vântule, văzut-ai că-s plini de flori salcâmii?31.Popas
Fântână de trei stele – mai trage-aici doar luna32.Drum
M-opresc – să se-odihnească un pic şi-această umbră33.Ţărm
Tăceri, tăceri, tăceri şi nimeni să le-asculte34.Habitat
Obişnuite-n ceruri, se-ncurcă-n alge, stele35.Stele
Senin - marea şi cerul stau iarăşi ochi în ochi36.Greşeli
De nu le-ar şterge valul, azi mi-aş călca pe urme37.Nostalgie
Un dor ce dă culoare oricărui asfinţit38.Corăbii
Un vis secret au toate, în larg - să se scufunde39.Macul
Un strop de sânge vrednic de-o rană...înfloreşte40.Gura sobei
Poveşti; buştenii-n sobă mint încă de trosnesc41.Copac
Durerea lui, adâncă, e-acolo,-n rădăcini42.Tăcerea
O simt, viu, lângă-un clopot, când tot ce nu sunt moare43.Cimitir
Înalţi munţi de-ntuneric din noi scoate groparul44.Fiori
Cum răscolesc pământul mărunţii paşi ai ploii45.Călătorie
Din floare-n floare, fluturi fugind de efemer46.Naufragiu
Apus de soare - umbra, surprinsă-n larg, se-neacă47.Nadă
Pescari cu barca plină, momiţi de asfinţit48.Vânătoare
Sălbaticele raţe... migrând spre libertate49.Frunze
Neliniştite aripi în preajma unui zbor50.Măr
Ispita nu cu fructul începe, ci c-o floare51.Dor
Un plic spre o adresă tot mai necunoscută52.Istorie
Singurătatea lumii e plină de-amintiri53.Poezie
În lipsa ei, cât e de ştearsă frumuseţea !54.Vântul
Plătit scump, în petale, să scuture cireşii55.Înviere
Sfârşitul lumii sigur va fi-ntr-o primăvară56.Grădinărit
Cum să repari un gard, c-o mână...de zorele57.Exerciţiu
Natura colorând, în cartea-i, anotimpuri58.Zi liberă
La umbra unui tei, o bancă se-odihneşte59.Flori de tei
Sticluţa cu parfum le-o varsă,-n treacăt, vântul60.Marea
Oricât de calmă, valul tot fuge de acasă61.Păpădie
Un moft de pălărie pe capul unei flori62.Toamnă
O fi sfârşitul lumii? Copacii sar în aer63.Frunze
Discrete invitaţii la moarte-ating pământul64.Greierul
Măcar el se va stinge cântând pe săturate65.Amăgire
În lampa veşniciei, un duh părelnic, Timpul66.Asceză
Cu lacrima căinţei îşi stinge setea sfântul67.Împărtăşire
Zugravul de biserici... la Cina Cea de Taină68.Viaţă
Nimic etern în graba aceasta...de A FI69.Clipe
Şirag e, de mătănii, pentru-un călugăr, timpul70.Cuvânt
Încredinţând tăcerii adâncu-i înţeles71.Stropi
Ai ploii, limpezi muguri, chiar şi pe crengi uscate72.Vinovăţie
Zadarnic netezeşti sub tălpi iarba zburlită !73.Stele
Ivite de niciunde din marea de-ntuneric !74.Asfinţit
Ard frunzele pe ramuri, în zarea numai scrum75.Copac
E trist, sub farduri frunza iubită-mbătrâneşte76.Fântână
Secând de doru-acelui prim suflet însetat77.Fotografia
Şi astăzi, ochii mamei, privind-o, strălucesc78.Pregătiri
La rochia miresei, lucrează, cu spor, molii79.Candela
Icoană-nsufleţită de focul rugăciunii80.Lumânare
Fierbinţi lacrimi de ceară îngheaţă-n al ei cearcăn81.Viaţa
Ori lungă agonie, ori clipă – doar - în Duh82.Cunoaştere
Mister cât vezi cu gândul ce ochii îţi ascund83.Urcuş
Suind spre Domnul, sfântul oftează-a rugăciune84.Iarna
Degeaba-i plin copacul – cine culege stele?85.Comunicare
Ascult frunzele moarte - sub tălpi, ce foşnet viu!86.Curaj
Sub coasa ne-nfricată îşi pune iarba capul87.Iconostas
Lumina lumânării învie orice umbră88.Despărţire
Pe piatra funerară, un înger – de-acum, singur89.Contopire
În braţele zăpezii se sting; fulg după fulg90.Marea
Îşi ia în stăpânire castelul de nisip91.Orbire
În negura adâncă a ochilor plâng stele92.Prag
La uşa morţii-aşteaptă, de-o viaţă, veşnicia93.Glorie
Sub focuri de-artificii cad ultimele stele94.Haiku
Pe frumuseţea clipei n-ai când să-ţi laşi amprenta95.Nori
Zăpezi ademenite, pe reci culmi, de lumină96.Vânt
Nu mai foşneşte-o frunză de când s-a stins sufleorul97.Revers
Un munte-i necredinţa, ce-l surpi doar c-o-ndoială98.Amiciţie
De beat ce umblă vântul, se clatină copacul99.Cerşetorul
Sclipind în pălărie, bănuţii de zăpadă100.Călătorie
La marginea pădurii, pe drum, un ghiocel101.Minune
Un zarzăr înviind în curtea mănăstirii102.Toamna
Adulmecându-i urma, gonea, pe-o frunză, vântul103.Seve
Ce dulce răzbunare în miezul verii, ploaia104.Amurg
Cât aur vrea să scoată un soare dintr-o baltă?105.Cimitir
O floare stând de veghe, la propriul ei mormânt106.Vântul
Ivit să acordeze pianul unei ploi107.Înseninare
Un nor, în rătăcirea-i, fugind după umbrele108.Pisica
A deşirat tot ghemul de gânduri al bunicii109.Zi de vară
Păianjenul îşi ţese hamacul pe verandă110.Marea
Cu trena grea de spumă, se plimbă pe nisip111. Cimitir
Veşminte groase, iarna aruncă peste morţi112.(Iubiri de-o vară)
În taina nopţii, marea se pune pe şters urme113.Copaci
Nu mişcă unu'-n front – pe toţi îi bate vântul114.Călăul
Cu degetele, strâns, de vânt se-agaţă-o frunză115.Companie
În parc, pe banca noastră, se-aşează azi doar praful116.Credinţă
În noaptea Învierii, din ochi în ochi, lumină117.Har
Tăcerea firii-mbracă în strai de preţ cuvântul118.Romantism
Cu Dragostea de mână pe-Aleea Suferinţei119.Artă
A răsuci cuvântul în rana Poeziei120.
N-aud de două gaiţe ce şuşotesc salcâmii121.Macul
Născut sub semnul clipei, străbaţi, prin lanuri, timpul122.Ţărmuri...
Ce nu se pierd sub valuri întregi de mângâieri123.Perfecţiune
Un lan de grâu, un mac şi-un tril de ciocârlie124.Băieţel
Copil doar la un capăt - la celălalt, un zmeu!125.Spaimă
Cu lanuri grele-n spate, cum fug, de trenuri, macii126.Băltoaca
De unde, până unde, îmi ţine minte chipul?127.Turnir
Prin lanuri, vântul roşu înfige-n spice macii128.Inspiraţie
E plină fila albă de negre presimţiri128.Fotografie
Prezentul se întoarce din vremuri de demult129.Prezentul
E clipa ce ne soarbe, încet, încet, tot timpul130.Primăvara
Doar morţii-n cimitire nu chiuie de viaţă131.Amurg
Un mac incendiind un câmp cu albăstrele132.Marea
În zilele ei bune, dă-n leagăn mii de stele133.Apus
De purpură-i tot cerul când păsări asfinţesc134.Transhumanţă
Se-aştern la drum flori albe spre-ai iernii copaci goi135.(Vijelie)
Nu-s aripi vii să-ntreacă o frunză scuturată136.Groapă
Adâncă este rana a tot ce-i pământesc137.Inspiraţie
Tăcerea care scoate din minţi orice cuvânt138.Atât
Cu-n gust de poezie rămâi scriindu-ţi viaţa139.Intimitate
Doi fluturi sub umbrela de raze-a unui bec140.Prezent
Lăsând la mal trecutul, pieri un val de clipe141.Copac
Îşi culcă numai umbra, oricât e de-ostenit142.Cerşetori
Un vad grozav sub pomii ce îşi împart avutul143.Înserarare
Ciorchini întregi de stele – de pază,-n vie, luna144.Trup şi suflet
În pieptul unui bucium se tânguie ecoul145.Odihnă
Învins de-un somn adânc, între doi morţi, groparul146.Flori de nea
Buchetul de mireasă l-aruncă, azi, brânduşa147.Sămânţa
Desăvârşit de moarte, poemul unei vieţi148.Fulg de nea
Cu lacrima sa ţine o floare albă-n viaţă149.Ploaia
Şi astăzi îi mai plânge pe cei duşi de la geam150.Regret
Privim în urma zilei cu ochii plini de stele151.Zori
Sub fardul dimineţii se-adânceşte-un cearcăn152.Ziua
Trezită iar la viaţă din visul său de veci153.Floarea Soarelui
Îşi curăţă de zgură petala luminoasă154.Clipă
Oglinda veşniciei... întreagă-i şi-ntr-un ciob155.Mântuire
Ce vesel arde totuşi o tristă lumânare156.(Lumea)
Un suflet între patru vii puncte cardinale157.Epilog
Cuvinte dorm, Tăcerea, matern, le înveleşte

noi poeme de un vers


Speranţă

Oricât doreşte gândul, prin neguri, să tot scurme


Amintiri

Pe străzi din alte vremuri, ce-abia le părăseşti


Îndrăgostiţi

Vibrândele acorduri, sfioasele chemări


Pace

Puterea iernii-nvinge, stârnite-n piept, urgii


Memorii

Cărări de mult pierdute, poveşti ce au apus


Cuvintele

Ca păsări albe, iarăşi, se-ntorc in timp ce scrii


Umbre

Pierdute în ecouri prin sumbre depărtări


Iluzii

Se cern prin sita fină a noii reverii


Senectute

Se-aştern zăpezi… sau clipe ce nu le mai trăieşti?


Înstrăinare

Ne-mpărtăşite doruri, mirări ce nu s-au spus


Cuvinte

La nesfârşit va ninge, va ninge-n poezii...

Amintire
Cât soare într-o clipă de mult apusă-n gând!


***


Nu-mă-uita
Răsari mereu 'naintea aducerii aminte!


***


Dor
Străin de nostalgia ce-l ţine încă-n viaţă...


***


Clepsidră
Trăite, netrăite, din timp, în timp, cad clipe...


***


Gând
Tot ce culegi de proaspăt; tot ce-i deja uscat...


***


Naturi
Cum, goi, ne află toamna ce dă, mereu, în pârg...


***


Fariseu
Iubirea să se stingă, dar candela, nicicând...


***


Eros
Un zeu care apune când om, prin Om, renaşte...


***


Plâns
Mesajul vieţii... pruncul îl duce mai departe.


***


Umbre
Bătrâni copaci, de mână, pe-alei pustii de toamnă.


***


Dumnezeu
Nici azi nu-i cere nimeni, din inimă, Iubire!


***


Frunziş
Depuse-n contul vieţii, dispar grămezi de aur.


***


Stropi de ploaie
Îi vezi... Cât sunt de-aproape acei care-au plecat!


***


Îndepărtare
Te duci şi tu, alene, pe urma unei umbre...


***


Râul
Izvorul îi insuflă un dor de-a curge-n zare.


***


Tăcerea
Păstrează încă sensul grăbitelor cuvinte.


Trezire

Ce simplu,-n zori, poti viaţa s-o iei de la-nceput
Viaţa
Licoarea, şi nu cupa ciobită-a unui vis
Poetul
Înaripat de versul ce-şi ia din sine zborulCopil
În ochii lui pe mine mă văd în faţa TaPrimăvara
Un ultim fulg de nea... sau, poate-i prima floare?